เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
บ้านรักษ์ขนมไทย
(ปัณฑิตา ขันตี)
(6)
ยืนยันตัวตนแล้ว
สอนทำขนมไทย ขนมไทยชาววัง ขนมมงคลแบบละเอียด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
8
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
9
(คน)
จำนวนรีวิว
6
ติดตามแล้ว
17
Class ที่เปิดสอน (22)
บางใหญ่, นนทบุรี
ทำขนมไทย
พฤหัส 29 ก.ค. 2564 | 10:00 - 14:00 น.