บ้านรักษ์ขนมไทย
(ปัณฑิตา ขันตี)
ยืนยันตัวตนแล้ว
สอนทำขนมไทย ขนมไทยชาววัง ขนมมงคลแบบละเอียด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
0
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
0
(คน)
จำนวนรีวิว
0
ติดตามแล้ว
5
Class ที่เปิดสอน (12)

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.