เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
Kossivi Professional Bar
(ศิริวรรณ ทองสีทอง)
(38)
ยืนยันตัวตนแล้ว
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลาสเรียนเปี่ยมคุณภาพที่จัดมาให้พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจบาร์และร้านอาหารโดยเฉพาะ
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
24
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
45
(คน)
จำนวนรีวิว
38
ติดตามแล้ว
43
Class ที่เปิดสอน (5)