อร่อยจนลืมอ้วน by yingyok สอนทำเค้ก
(ณภัทร เลิศพิพัฒน์)
(1)
ยืนยันตัวตนแล้ว
รับทำเค้กสั่งตามแบบ และสอนแต่งหน้าเค้ก 3D Flower Buttercream
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
2
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
2
(คน)
จำนวนรีวิว
1
ติดตามแล้ว
1
Class ที่เปิดสอน (7)

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.