ฝัน ละเมอ
(ปัณญาทิพย์ เทียมทัด)
(7)
ยืนยันตัวตนแล้ว
สถาปนิกที่มีชื่อเล่นว่า "ฝัน" หลงใหลในงาน craft เน้นสร้างสรรค์ผลงานปักไหมแบบผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งชิ้นงานด้วยลูกปัด/เลื่อม หรือวัสดุพิเศษอื่นๆ
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
33
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
92
(คน)
จำนวนรีวิว
7
ติดตามแล้ว
24
Class ที่เปิดสอน (4)

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.