นายตากล้อง
(วีรนิจ ทรรทรานนท์)
(20)
ยืนยันตัวตนแล้ว
ถ่ายภาพเป็นเรื่องสนุก อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพ
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
11
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
78
(คน)
จำนวนรีวิว
20
ติดตามแล้ว
23
Class ที่เปิดสอน (4)

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.