ภาพและเสียง / ภาพและเสียงอื่นๆ
กระบวนการอัดภาพด้วยแสงแดด (Cyanotype Printing Process)
มาเรียนรู้วิธีการสร้างภาพขึ้นมาบนกระดาษได้โดยไม่ต้องผ่านการใช้กล้องถ่ายรูป ด้วยกระบวนการอัดภาพถ่ายโบราณด้วยแสงแดด ผ่านน้ำยาที่เรียกว่า Cyanotype

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 16/05/2563 เวลา 16:35 น.

มาเรียนรู้กระบวนการอัดภาพถ่ายโบราณด้วยแสงแดด ผ่านน้ำยาที่เรียกว่า Cyanotype เป็นกระบวนการเกิดภาพพื้นฐานแขนงภาพถ่าย เพราะฉะนั้นผู้เรียนสามารถสร้างภาพขึ้นมาบนกระดาษได้โดยไม่ต้องผ่านการใช้กล้องถ่ายรูป โดยผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามแบบที่ต้องการได้อย่างง่าย


*เรียนรู้กระบวนการอัดภาพโบราณ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการอัดภาพเบื้องต้น

*เพิ่มความเข้าใจเรื่องศิลปะและการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย ด้วยเทคนิคการใช้แปรงต่างๆ

*มีความเข้าใจในเทคนิคการจัดการกับแสงแดดและน้ำยา ที่มีผลต่อภาพถ่าย


โดย อาจารย์บิน วิสุทธิ์ แซ่แต้ ศิลปิน conceptual และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้มีความสนใจในกระบวนการอัดภาพถ่ายด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น Cyanotype Prints, Gum Bichromate Prints และทำงานศิลปะทดลองประเภทภาพถ่าย (https://wisuttae.com)


*** จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 ท่าน ***

--------------------------------------------------------------

Cyanotype Printing Process

Learn the long-established process of Cyanotype Printing using sunlight—a procedure to produce imagery on paper without the need of cameras. Participants will be able to make their one-of-a-kind masterpiece.


*Learn the traditional Cyanotype printing process, a fundamental of photo printing

*Have a better understanding the art of imagery composing with a variety of techniques

*Learn the technique of light management and the use of chemical that affect photos


Hosted by Wisut Saetae, a conceptual artist and a lecturer of Department of Photography and Cinematography Technology at Rajamangala University of Technology Krungthep who’s interested in various techniques of photo printing including Cyanotype Prints, Gum Bichromate Prints and experimental photography. (https://wisuttae.com)

IMPORTANT! Prior send 4 image files (.jpg) to email: [email protected]


*no photography or photographic printing experience required*

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ผู้เรียนจะต้องเตรียมรูปถ่าย มา 4 รูป โดยให้ส่งไฟล์รูปล่วงหน้า (.jpg) ทางอีเมล์ [email protected]

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

✅ ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ ต้องการหากิจกรรมผ่อนคลายทำในวันหยุด

✅ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

ตารางเรียน / กำหนดการ

🗓️ เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

⏰ 13:00-16:00 น.

ค่าเรียนนี้รวม

  • ค่าเรียน 3 ชั่วโมง
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในคลาส

Class อื่นๆ ของผู้สอนคนนี้

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.