เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
Tentacles Workshop
(ภัทรี ดีล้อม)
(92)
ยืนยันตัวตนแล้ว
ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะและงานฝีมือ ที่ต้องการสร้างชุมชนของคนรักศิลปะให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้กัน
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
94
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
152
(คน)
จำนวนรีวิว
92
ติดตามแล้ว
492
Class ที่เปิดสอน (93)
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พุธ 19 มิ.ย. 2567 | 10:00 - 18:00 น.