เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
Tentacles Workshop
(ภัทรี ดีล้อม)
(52)
ยืนยันตัวตนแล้ว
ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะและงานฝีมือ ที่ต้องการสร้างชุมชนของคนรักศิลปะให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้กัน
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
49
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
79
(คน)
จำนวนรีวิว
52
ติดตามแล้ว
289
Class ที่เปิดสอน (89)
พระราม 3 – ถนนจันทน์
ศิลปะอื่นๆ
เสาร์ 7 พ.ค. 2565 | 18:00 - 20:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
ศิลปะอื่นๆ
อาทิตย์ 12 มิ.ย. 2565 | 10:00 - 12:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
ทำเครื่องดื่ม
อาทิตย์ 19 มิ.ย. 2565 | 13:00 - 16:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 10:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 18:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานประดิษฐ์อื่นๆ
เสาร์ 4 มิ.ย. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีน้ำ
เสาร์ 25 มิ.ย. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานประดิษฐ์อื่นๆ
อาทิตย์ 29 พ.ค. 2565 | 10:00 - 16:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
เทียนหอม เครื่องหอม
เสาร์ 11 มิ.ย. 2565 | 13:00 - 17:00 น.
พระราม 3 – ถนนจันทน์
งานสีอะคริลิก
พฤหัส 26 พ.ค. 2565 | 10:00 - 18:00 น.