เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ดอกไม้ดิน-ปั้นจิ๋ว
(ยศพงศ์ ลี้เจริญไพศาล)
(2)
ยืนยันตัวตนแล้ว
สอนงานประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นเเละปั้นจิ๋วขั้นพื้นฐาน นำไปปั้นเล่นหรือปั้นขายได้จริง