Sephira Studio
(เมวดี ศรีสร้อย)
(3)
ยืนยันตัวตนแล้ว
สตูดิโอที่มีวัตถุดิบครบครัน สอนทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องหอม ทำขายได้จริง เน้นส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบธรรมชาติ สอนทุกข้อเท็จจริง ประสบการณ์ตรง แบบสบายๆเป็นกันเอง
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
11
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
18
(คน)
จำนวนรีวิว
3
ติดตามแล้ว
44
Class ที่เปิดสอน (10)

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.