Veladi workshop & studio
(ฐานิต ลิมปสุธรรม)
(3)
ยืนยันตัวตนแล้ว
มาทำวันว่างให้กลายเป็นเวลาดีๆ กับ Workshop หลากหลายรูปแบบ ทั้งศิลปะ งานคราฟต์และคลาสทำขนม
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
14
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
22
(คน)
จำนวนรีวิว
3
ติดตามแล้ว
43
Class ที่เปิดสอน (27)

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.