ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคุณ

TeachPot เป็น E-Marketplace for Offline Learning หรือตลาดกลางเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ที่เป็นช่องทางให้ผู้เรียนและผู้สอนติดต่อกันได้ง่ายและสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ Offline ที่ผู้เรียนและผู้สอนได้พบหน้ากันจริง และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคลาสและผู้สอนที่ครบถ้วน ตลอดจนรีวิวจากผู้เรียนคนอื่นๆ

4 เหตุผลดีๆ ที่เราอยากชวนคุณมาเรียนผ่าน TeachPot

พบกับความรู้และทักษะใหม่ที่หลากหลาย

TeachPot มีคลาสเรียนให้เลือกมากมายหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นแนว professional หรือ self-development skills หรือแนว lifestyle ที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ตรงตามความต้องการทุกมิติ ทั้งการลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาความรู้หรือทักษะที่มีอยู่เพื่อเติบโตในสายอาชีพหรือต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการค้นหางานอดิเรกเพื่อสร้างสีสันให้กับชีวิตและสร้างความผ่อนคลาย

สนุกเรียนรู้และลงมือทำในรูปแบบ Offline

การเรียนรู้แบบพบหน้ากันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจะช่วยให้คุณสามารถซักถามทุกๆ ข้อสงสัยได้ทันที แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์-แก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนได้พบเพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และสร้าง Connection ใหม่ๆ

มีอิสระในการเลือกเรียน ไร้ข้อผูกมัดระยะยาว

TeachPot เน้นคลาสเรียนระยะสั้น เรียนจบภายใน 1-3 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ด้วยค่าเรียนและระยะเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกเรียนตามระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับตนเอง มีโอกาสลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อตัดสินใจว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ สนใจเรียนในระดับสูงขึ้นไปอีกหรือไม่ หรือมีเวลาที่จะเรียนต่อไปหรือไม่

มั่นใจได้มากขึ้นด้วยข้อมูลสถิติและรีวิว

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับคลาสและผู้สอนที่ครบถ้วน TeachPot ยังมีคะแนนและความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงของผู้เรียนอื่น ข้อมูลสถิติการสอน และระดับผู้สอน ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกคลาสและผู้สอนได้ตรงตามความต้องการ มั่นใจได้ว่าจะคุ้มค่ากับค่าเรียนและเวลาที่เสียไป

TeachPot เชื่อว่าการ “ถ่ายทอดจากประสบการณ์ เรียนรู้จากการปฏิบัติ”
จะสามารถดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คุณสามารถนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพ ธุรกิจ หรือชีวิตส่วนตัว เพื่อให้ทุกคนเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดนิ่ง

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.