งานคราฟต์และ DIY / งานไม้
หลักสูตรพื้นฐานการใช้แฮนด์ทูลล์ การเข้าไม้เบื้องต้น (Joint Series 1) (เรียน 2 ครั้ง)
หลักสูตรเรียนรู้แฮนด์ทูลและการเข้าไม้เบื้องต้น

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 04/09/2563 เวลา 14:48 น.

✨เรียนรู้และทำความเข้าใจหน้าที่ รวมถึงประโยชน์ของการเข้าไม้แบบต่างๆ

✨เรียนรู้อุปกรณ์แฮนด์ทูลที่จำเป็นในการเข้าไม้และฝึกปฎิบัติการใช้หรือปรับพื้นฐานการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การใช้เลื่อยมือ การใช้กบปรับหน้าไม้และไสหัวไม้ การใช้สิ่วเป็นต้น

✨เรียนรู้การกำหนดระยะ (Lay out) การขีดเส้น การใช้ขอขีด ไม้ฉาก เวอร์เนีย ในการวัดระยะการเข้าไม้

✨เรียนรู้ ลงมือปฎิบัติ การเข้าไม้เบื้องต้น เช่น การบากไม้แบบอมครึ่ง (Half lap joint) ในลักษณะต่างๆ ,การเข้าไม้แบบแผงประกบผนัง (Dado joint),การเข้าเดือยเหลี่ยม (Tenon & Mortise) แบบหัวเดือยไม่ทะลุและแบบหัวเดือยทะลุ

✨เรียนรู้การนำวิธีการเข้าไม้ไปประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์

โดยอาจารย์พลุ้ย ชนาธิป ชื่นบำรุง ศิลปินอิสระผู้ทำงานไม้แนวแกะสลักไม้👨🏻‍🔧

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- ไม่มี -

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะงานช่าง เพื่อเป็นงานอดิเรก และต่อยอดเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลัก ผู้เข้าอบรมควรมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ตารางเรียน / กำหนดการ

🗓️ เปิดสอนตามวันที่ผู้สอนกำหนด

วันอบรม : 2 วัน (วันเสาร์ 26 กันยายน 2563 - วันอาทิตย์ 27 กันยายน 2563)

⏰ เวลา 10:00 – 18:00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

สถานที่ : Woodworking Thai Training Center ซอยจันทน์ 43 แยก 33

ค่าเรียนนี้รวม

- วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในคลาส

- อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม

Class อื่นๆ ของผู้สอนคนนี้

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.