กิจกรรมสำหรับเด็ก / ศิลปะและงานประดิษฐ์
Workshop สีเทียนรุ้ง [สำหรับเด็ก]
คลาสนี้ ครูเบลและครูแจน จาก Special needs ขอชวนเด็กๆ อายุ 9 ปีขึ้นไป มาสนุกกับการทำสีเทียนรุ้ง ด้วยวิธีการ dipping และการทำสีเทียนยังจะช่วยพัฒนาภายในใจของผู้ลงมือทำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 💝

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 06/03/2563 เวลา 18:00 น.

ครูเบลและครูแจน จาก Special needs ชวนน้องๆ ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป มาเรียนรู้และสนุกกับการทำเทียนสีรุ้ง ด้วยวิธีการ dipping เพราะด็กในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงวัยที่เริ่มเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น เริ่มก้าวออกจากตัวเองและเรียนรู้โลกภายนอกมากขึ้น เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นสังเกตและตั้งคำถาม เริ่มแยกแยะระหว่างโลกของนิทานและโลกของความเป็นจริง เป็นช่วงวัยที่ต้องการความมั่งคงภายใน ต้องการผู้นำต้นแบบที่ดี การที่เราช่วยให้เด็กในวัยนี้เรียนรู้ในทางที่ถูกต้องเป็นการช่วยให้เด็กพัฒนาระบบความคิดต่างๆซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกของเด็กคนนั้นในวันข้างหน้าอีกด้วย ซึ่งการทำเรียนทำสีเทียนรุ้ง เป็นอีกหนึ่งงานคราฟท์ ที่จะช่วยพัฒนาภายในใจของผู้ลงมือทำได้เป็นอย่างดี

🖍️เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะของการสังเกต

🖍️เด็กๆ จะได้เรียนรู้และเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในแต่ละขั้นตอนขณะทำกิจกรรม

🖍️เด็กๆ จะได้พัฒนา eye-hand coordination และประสาทสัมผัสทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลไปยังสมอง

🖍️เด็กๆ จะได้ฝึกสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- ไม่มี -

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

✅ เหมาะกับเด็กอายุ 9 ปี ขึ้นไป

✅ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ ก็สามารถเรียนได้

ตารางเรียน / กำหนดการ

🗓️ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

⏰ เวลา 13:00 - 15:00 น.

ค่าเรียนนี้รวม

  • ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด
  • อาหารว่าง และน้ำดื่ม

Class อื่นๆ ของผู้สอนคนนี้

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.