คอร์สสีอะคริลิคพื้นฐาน - เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
คอร์สเรียน 6 ครั้งที่สตูดิโอ มารู้จักกันกับเพื่อนใหม่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถซักถามได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 08/09/2563 เวลา 11:12 น.

คอร์สเรียนสีอะคริลิค (Acrylic Painting) - 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท ไม่รวมค่าอุปกรณ์

🎨 สีอะคริลิค เป็นหนึ่งชนิดสียอดนิยมที่สุด สีอะคริลิคเป็นสีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสีน้ำและสีน้ำมัน คือ เป็นสีเชื้อน้ำ ใช้น้ำในการทำละลายเช่นเดียวกับสีน้ำ ซึ่งแตกต่างกับสีน้ำมันที่ใช้น้ำมันในการละลายสี


🖌️ ในคลาสสีอะคริลิค หลักสูตรของเราวางแผนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การร่างภาพ การสร้างน้ำหนักแสงเงา ทำความรู้จักตั้งแต่ชื่อสี คุณสมบัติแต่ละชนิดของสีอะคริลิค การผสมสี เทคนิคต่างๆที่สามารถทำได้ รวมไปถึงการใช้พู่กันต่างๆอีกด้วย

🖌️ โจทย์ในการทำงานนั้นจะมุ่งเน้นไปทางภาพทิวทัศน์เป็นหลัก ภาพทิวทัศน์สามารถครอบคุมกระบวนการทำงานของสีอะคริลิคไว้มากมาย ตั้งแต่การจัดองค์ประกอบภาพ การสร้างน้ำหนักแสงเงาใ้ห้เห็นระยะ หน้า กลาง หลัง ทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานไปยังโจทย์อื่นๆ ได้


ข้อแตกต่างระหว่างสีอะคริลิคกับสีน้ำ

- สีอะคริลิคมีความทึบแสงมากกว่าสีน้ำทั้งยังสามารถระบายได้บนวัสดุที่หลากหลาย เช่น ผ้าใบ ไม้ และยังสามารถแก้ไขงานโดยการลงทับได้เรื่อยๆ อีกด้วย

- สีน้ำจะมีความโปร่งใสมากกว่า เหมาะกับการวาดลงกระดาษ แต่มีข้อจำกัดในการลงทับ และการแก้ไขงาน


-------------------------------------------------------------

🌟 ราคาพิเศษสำหรับนักเรียน (อายุไม่เกิน 18 ปี) คอร์สละ 3,200 บาท เรียน 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

อุปกรณ์คอร์สสีอะคริลิค

(ไม่มีขายที่สตูดิโอ แนะนำซื้อที่ร้านสมใจ ราคาทั้งหมดประมาณ 1,400 บาท)

- สีอะคริลิค ยี่ห้อ Winsor / Armsterdam

  • Cadmium Yellow, Yellow Oche, Sap Green, Vermillion, Crimson Red, Burnt Siena, Vandyck Brown, Perminant Rose, Megenta, Cobalt Blue, Ultramarine, Titanium White

- พู่กันแบน (เบอร์ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

- พู่กันกลม

- เฟรมผ้าใบ/ลินิน (ขนาด 30x40 cm จำนวน 2 เฟรม)

- ผ้าเช็ดสี

- ดินสอ (2B)

- ยางลบ


เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

✅ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักศิลปะ

✅ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

✅ เฉพาะผู้ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป

ตารางเรียน / กำหนดการ

เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/ครั้ง (ภายใน 4 เดือนนับจากวันแรก)

🗓️ เปิดสอนทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

⏰ รอบเช้า 10:00 - 13:00 น. / รอบบ่าย 13:00 - 16:00 น.

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องเรียนรอบเดียวกันทุกครั้ง

-------------------------------------------------------------

*** กรุณาติดต่อ TeachPot หากไม่มีตัวเลือกวันที่ต้องการเรียนค่ะ ***

ค่าเรียนนี้รวม

ค่าเรียนคลาสสีอะคริลิค 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (เรียนร่วมกับผู้เรียนอื่นที่สตูดิโอ ไม่เกิน 8-9 คน)


***ไม่รวมค่าที่จอดรถ***

- สามารถจอดรถที่อาคารตั้งฮั่วปัก (ซื้อกาแฟและประทับตราที่ร้าน A2 เพื่อจอดรถฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 20 บาท/ชั่วโมง)

Class อื่นๆ ของผู้สอนคนนี้

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.