เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ตารางเรียนของ
Kids Play with Clay "เด็ก ช่าง ปั้น" [เรียนต่อเนื่อง 3 ครั้ง]
วันอังคาร 5 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 5 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 6 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 6 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 7 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 7 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 8 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 8 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 9 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 9 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 10 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 10 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 12 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 12 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 13 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 13 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 14 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 14 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 16 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 16 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 17 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 17 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 19 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 19 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 20 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 20 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 21 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 21 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 22 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 22 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 23 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 23 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 24 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 24 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 26 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 26 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 27 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 27 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 28 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 28 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 29 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 29 ธ.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.