เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ตารางเรียนของ
Kids Play with Clay "เด็ก ช่าง ปั้น" [เรียนต่อเนื่อง 3 ครั้ง]
วันเสาร์ 1 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 1 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 2 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 2 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 4 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 4 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 5 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 5 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 6 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 6 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 7 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 7 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 8 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 8 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 9 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 9 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 11 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 11 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 12 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 12 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 13 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 13 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 14 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 14 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 15 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 15 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 16 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 16 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 18 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 18 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 19 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 19 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 20 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 20 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 26 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 26 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 27 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 27 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 28 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 28 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 29 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 29 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 30 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 30 ต.ค. 2565 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.