เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ตารางเรียนของ
Kids Play with Clay "เด็ก ช่าง ปั้น" [เรียนต่อเนื่อง 3 ครั้ง]
วันศุกร์ 22 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 22 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 23 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 23 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 24 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 24 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 26 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 26 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 27 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 27 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 28 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 28 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 29 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 29 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 30 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 30 ก.ย. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 1 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 1 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 3 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 3 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 4 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 4 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 5 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 5 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 6 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 6 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 7 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 7 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 8 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 8 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 10 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 10 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 11 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 11 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 12 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 12 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 13 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 13 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 14 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 14 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 15 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 15 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 17 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 17 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 18 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 18 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 19 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 19 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 20 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 20 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 21 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 21 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 22 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 22 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 24 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 24 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 25 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 25 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 26 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 26 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 27 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 27 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 28 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 28 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 29 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 29 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 31 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 31 ต.ค. 2566 (ลด 17%)
14:00 - 16:00 น.