ตารางเรียนของ
"Pa Jeep Farm" เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมกับกิจกรรมสนุกๆ ในฟาร์ม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ 18 ม.ค. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ 19 ม.ค. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 25 ม.ค. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ 26 ม.ค. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 1 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ 2 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 8 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ 9 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 15 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ 16 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 22 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์ 23 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 29 ก.พ. 2563
14:00 - 18:00 น.

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.