ตารางเรียนของ
"Pa Jeep Farm" เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมกับกิจกรรมสนุกๆ ในฟาร์ม (รอบเช้า)
วันเสาร์ 14 ธ.ค. 2562
09:00 - 13:00 น.
วันอาทิตย์ 15 ธ.ค. 2562
09:00 - 13:00 น.
วันเสาร์ 21 ธ.ค. 2562
09:00 - 13:00 น.
วันอาทิตย์ 22 ธ.ค. 2562
09:00 - 13:00 น.
วันเสาร์ 28 ธ.ค. 2562
09:00 - 13:00 น.
วันอาทิตย์ 29 ธ.ค. 2562
09:00 - 13:00 น.

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.