กิจกรรมสำหรับเด็ก / ภาษาอังกฤษ
English Playgroup - หลากหลายกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเข้าเรียน
🍭 เตรียมตัวลูกน้อยก่อนวัยเข้าเรียน ด้วยการเรียนรู้ผ่านตามอง หูฟัง และลงมือทำกับครูเจ้าของภาษา

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 12/09/2562 เวลา 16:01 น.

เตรียมตัวลูกน้อยก่อนวัยเข้าเรียน ด้วยการเรียนรู้ผ่านตามอง หูฟัง และลงมือทำ เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในองค์รวมกับครูเจ้าของภาษา ผ่านการทำร้องเพลง ทำอาหาร วิทยาศาสตร์แสนสนุก ประดิษฐ์งานฝีมือ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- ไม่มี -

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

✅ เด็กก่อนวัยเข้าเรียน

ตารางเรียน / กำหนดการ

🗓️ เปิดสอนทุกวันจันทร์-ศุกร์

⏰ เวลา 9:30-12:00 น. (2.5 ชั่วโมง/ครั้ง)

ค่าเรียนนี้รวม

  • ค่าเรียน 2.5 ชั่วโมง (1 ครั้ง)
  • ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียน

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.