Drawing Course: Basic Flowers Drawing วาดเส้นสำหรับมือใหม่ (คลาสเสาร์-เช้า)
คลาสเรียนวาดภาพลายเส้นที่จะช่วยปูพื้นฐานให้มือใหม่สามารถวาดเส้นให้ดูมีมิติและสมจริงมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 31/07/2563 เวลา 21:49 น.

"Drawing Course: Basic Animals Drawing วาดเส้นสำหรับมือใหม่" สอนตั้งแต่พื้นฐานการร่างภาพสัตว์อย่างง่าย หลังจากจบคลาสผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการวาดเส้นจนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองได้

(สามารถดูหัวข้อภาพวาดของแต่ละครั้งได้ ในภาพหน้าปกของคลาส)


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพลายเส้นภาพสัตว์ให้ดูมีมิติและสมจริงมากยิ่งขึ้น
  • ผ่อนคลายและฝึกสมาธิจากการวาดลายเส้นในบรรยากาศเป็นกันเอง
  • ได้เทคนิคไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตัวเอง


รูปแบบการสอน

เน้นสอนแบบเป็นกันเอง ในหนึ่งคลาสเปิดรับผู้เรียนเพียง 8 ท่านเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนและให้คำแนะนำได้อย่างทั่วถึง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

📣 หากต้องการให้ Studio เตรียมอุปกรณ์ในการวาดลายเส้นให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท (สำหรับใช้ในห้องเรียนเท่านั้น ไม่สามารถนำกลับบ้านได้)


หรือ ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง ได้แก่

1. กระดาษสำหรับ Drawing: ขนาดไม่เกิน A3 แนะนำสมุดวาดเขียนยี่ห้อเรนาซองซ์ รุ่น R-205 Renaissance Drawing Pad

2. ดินสอ 2B 4B 6B และ EE

3. ยางลบ

4. Paper stumps (อุปกรณ์เกลี่ยสี)

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

✅ ผู้สนใจวาดภาพลายเส้นและผู้สนใจวาดทิวทัศน์ อายุ 15 ปีขึ้นไป

✅ ผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างหรือฝึกสมาธิจากการวาดเส้น

✅ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพสามารถเรียนได้ เพราะสอนตั้งแต่เทคนิคเริ่มต้น

ตารางเรียน / กำหนดการ

เปิดสอนวันเสาร์

รอบเช้า ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-13:00 น.

ค่าเรียนนี้รวม

- ค่าเรียน 800 บาท ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ผู้เรียนต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง

- ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการให้ทาง Studio เตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพสีน้ำมาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท

Class อื่นๆ ของผู้สอนคนนี้

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.