ตารางเรียนของ
Non-Bake Class - เรียนทำขนมแบบไม่ใช้เตาอบ เรียนทั้งหมด 3 เมนู [คลาสส่วนตัว]
วันอังคาร 14 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 16 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันจันทร์ 20 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 22 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 24 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 28 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 30 ก.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.