ตารางเรียนของ
Non-Bake Class - เรียนทำขนมแบบไม่ใช้เตาอบ เรียนทั้งหมด 3 เมนู [คลาสส่วนตัว]
วันอังคาร 29 ก.ย. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 1 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 6 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 8 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 13 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 15 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 20 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 22 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 27 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 29 ต.ค. 2563
10:00 - 12:00 น.

Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.