ศิลปะ / งานสีน้ำ
คลาสเทคนิคสีน้ำพื้นฐาน - รอบเช้า [MRT หัวลำโพง]
คลาสทดลองเรียน 1 ครั้งที่สตูดิโอ มารู้จักกันกับเพื่อนใหม่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถซักถามได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 14/08/2562 เวลา 12:06 น.

จุดประสงค์

การเรียนสีน้ำมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้ถึงหลักการพื้นฐานในการระบายสีและที่สำคัญคือความเข้าใจ จนนำไปสู่กระบวนการสร้างงานจิตรกรรมสีน้ำได้ด้วยตัวเอง


เนื้อหาที่สอน

 1. ​อธิบายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนสีน้ำ การเลือกใช้สี พู่กัน จานสี กระดาษ
 2. สอนพื้นฐานการระบายในแบบต่างๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการเขียนรูป เช่น การไล่น้ำหนักอ่อนแก่ การควบคุมปริมาณน้ำกับสีให้มีความลงตัว การระบายโดยการใช้เทคนิคเฉพาะตัวของสีน้ำ อาทิเช่น ระบายเรียบ ระบายต่อสี ระบายเปียกบนเปียก ระบายแห้งบนเปียก ระบายแห้งบนแห้ง และอื่นๆ


รูปแบบการสอน

 • เรียนร่วมกับผู้เรียนอื่นที่สตูดิโอ ไม่เกิน 8-9 คน
 • ในการเรียนการสอนจะเน้นภาพทิวทัศน์ที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่สอน เช่น วิวทะเล ภูเขา ท้องฟ้า ต้นไม้ใบหญ้า อาคารบ้านเรือน และเสริมเนื้อหาอื่นๆ เช่น สัตว์ ขนม อาหาร
 • การเรียนการสอนจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวทางการเรียนการสอนที่ต้องการ หรือขอให้ผู้สอนแนะนำการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- ไม่มี -

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

 • สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีใจรักศิลปะ
 • ไม่จำกัดวัย ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

ตารางเรียน / กำหนดการ

 • เรียน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง/ครั้ง
 • 🗓️ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ / จันทร์ - พุธ
 • ⏰ รอบเช้า เวลา 10:00-13:00 น.

ค่าเรียนนี้รวม

 • ค่าเรียนคลาสสีน้ำ 3 ชั่วโมง (เรียนร่วมกับผู้เรียนอื่นที่สตูดิโอ ไม่เกิน 8-9 คน)
 • ค่าใช้อุปกรณ์การเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ เช่น สีน้ำ พู่กัน จานสี แก้วน้ำล้างพู่กัน/ทิชชู่ กระดาษสีน้ำ เป็นต้น
 • ผลงานภาพสีน้ำของผู้เรียน


***ไม่รวมค่าที่จอดรถ***

- สามารถจอดรถที่อาคารตั้งฮั่วปัก (ซื้อกาแฟและประทับตราที่ร้าน A2 เพื่อจอดรถฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 20 บาท/ชั่วโมง)


Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.