ทักษะทางธุรกิจ / การตลาด
Private Group : Facebook Ads Workshop
ฝึกทำการตลาด Facebook เป็นอย่างมืออาชีพ (เรียนกลุ่มย่อย 1 วัน)

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 25/12/2562 เวลา 19:50 น.

เนื้อหาใน Workshop

- เข้าใจองค์ประกอบของ Facebook และเบื้องหลังโฆษณา Facebook

- การเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

- การทำ Content ที่เหมาะกับ Facebook ในปัจจุบัน

- การสร้าง Content คุณภาพ ในงบประมาณจำกัด

- การทำโฆษณา Facebook เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

- การแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อลงมือทำโฆษณา Facebook จริง

- ได้ฝึกฝนทำโฆษณา Facebook จริง อย่างเป็นขั้นตอน


ลักษณะ Workshop

- ฝึกปฏิบัติ 60%

- เนื้อหา 40%

- จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน

- Workshop เริ่มและเข้มข้นตั้งแต่ 9:30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

การเตรียมตัวก่อน Workshop

- Notebook ที่ใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

- ทดสอบเข้าใช้งาน Facebook และ Fanpage ผ่าน Chrome

- สายชาร์จ Notebook

- เม้าส์

เกี่ยวกับผู้สอน

Class นี้เหมาะสำหรับ

Workshop นี้เหมาะสำหรับ

- เจ้าของกิจการที่ต้องการใช้ Facebook เพื่อสื่อสารการตลาด

- เจ้าของกิจการที่ต้องการซื้อโฆษณา Facebook ด้วยตนเอง

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลขององค์กร

- ผู้ที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์ หรือ ธุรกิจส่วนตัว

ตารางเรียน / กำหนดการ


ค่าเรียนนี้รวม

- เอกสารประกอบการเรียน

Class อื่นๆ ของผู้สอนคนนี้


Copyright © 2019 Teachpot Co., Ltd. All rights reserved.